איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים -
שירות Google Analytics

האתר משתמש בשירות זה לצורך סטטיסטיקה על השימוש בו, הכוללת מידע על היקף ותדירות השימוש באתר, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכו'. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. שירות זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies).